Urszula
Szyryńska


Kontakt: Urszula Szyryńska
tel. 602.227.896 - piano@urszulaszyrynska.eu

Tyflodydaktyka

< tyflo - od gr. typhlós 'niewidomy' + dydaktyka >

Dział pedagogiki zajmujący się metodami nauczania i uczenia się osób z wadami wzroku.

Urszula Szyryńska ukończyła Podyplomowe Studia w zakresie Tyflodydaktyki na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 1998 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą niewidomą ucząc ich gry na fortepianie. Pomaga im poznawać świat tak, aby w pełni czuli się wartościowymi muzykami. Podczas zajęć wykorzystuje różne metody pracy umożliwiające lepszy i szybszy rozwój ucznia. W pracy nad tekstem muzyczny posługuje się znajomością punktowego pisma nutowego ( Braille'a).
Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu osób niewidomych i chętnie dzieli się swoją wiedzą podczas lekcji pokazowych, warsztatów czy rozmów.
stat4u