Urszula
Szyryńska


Kontakt: Urszula Szyryńska
tel. 602.227.896 - piano@urszulaszyrynska.eu

Urszula Świętosława Szyryńska, koncertująca pianistka, kameralistka, pedagog. Urodzona na suwalszczyźnie, której piękno natury, głęboko wycisnęło piętno na jej artystycznej duszy. Po ukończeniu szkoły muzycznej I st. w Augustowie naukę kontynuowała w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku. Studia ukończyła w Akademii Muzycznej w Poznaniu filia w Szczecinie, w klasie fortepianu prof. Bogusława Rottermunda oraz studia podyplomowe w zakresie kameralistyki fortepianowej w warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w klasie fortepianu prof. Barbary Halskiej.
W marcu 2015 roku uzyskała stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku

Jako człowiek ciekawy życia i nieustannie poszukujący inspiracji twórczych do pracy pedagogicznej i koncertowej ukończyła tyflodydaktykę na Uniwersytecie Szczecińskim a także podyplomowe studia menadżerskie dla twórców artystów i animatorów kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W swoim dorobku artystycznym ma wiele prawykonań utworów muzyki kameralnej. Dokonała archiwalnych nagrań radiowych i telewizyjnych dla rozgłośni ogólnopolskich i regionalnych. Brała udział w wielu festiwalach muzycznych m. in.: II Międzynarodowym Konkursie Muzyki Współczesnej im. K. Pendereckiego w Krakowie, Festiwalu Muzyki Kameralnej w Caltanisetta na Sycylii, Word Saxophone Congress XIII - Minneapolis University of Minneapolis - USA. Jest laureatką cyklu muzyki austriackiej im. Bronisława Hubermana w Warszawie. Obok działalności koncertowej prowadzi również bardzo owocna działalność pedagogiczną. Jej uczniowie wielokrotnie uczestniczyli w konkursach pianistycznych otrzymując wysokie lokaty. W 2005 roku otrzymała w Warszawie nagrodę im. Witolda Hulewicza za pracę z ociemniałymi młodymi artystami muzyki. Pracowala w Akademii Muzycznej w Poznaniu filia w Szczecinie, a obecnie zatrudniona jest w Akademii Sztuki w Szczecinie.
W grudniu 2009r. wraz z Marcinem Murawskiem wydała płytę z utworami Johanna Nepomuka Hummla na altówkę z fortepianem i orkiestrą "Johann Nepomuk Hummel - works for viola.

stat4u